Trong tỉnh

Nghệ An: Đấu giá lần 2 với 32 lô đất tại huyện Nam Đàn

Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt đang phối hợp với UBND huyện Nam Đàn thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đây là lần thứ 2 tài sản này được đưa ra bán đấu giá.

32 lô đất có vị trí tại các vùng quy hoạch: vùng Đồi Chùa, xóm Phong Sơn và vùng Đồng Ba Hàng, xóm Đình Long, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Các lô đất đấu giá có diện tích từ 233 - 356 m2/lô. Đơn giá khởi điểm đấu giá từ 3 - 8 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm là 51,9 tỷ đồng.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 2/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An. Đối tượng được tham gia đấu giá là các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 và đã nộp đủ khoản tiền đặt trước, tiền hồ sơ trong thời hạn quy định.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán từ ngày 17/3 - 6/4/2023 tại Trụ sở UBND xã Nam Hưng hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức buổi công bố giá vào ngày 9/4/2023 tại Hội trường UBND xã Nam Hưng.

Trước đó, các lô đất này được đưa ra bán đấu giá vào tháng 2/2023. Theo một cán bộ của Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt, trong lần bán đấu giá đầu tiên, việc bán đấu giá 32 lô đất này không thành công do không có khách hàng tham gia đấu giá. Sau đó, UBND huyện Nam Đàn tiếp tục yêu cầu bán đấu giá lần 2 đối với các lô đất này.

Tác giả: Thu Giang

Nguồn tin: baodauthau.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP