Trong nước

Năm 2023, sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu

Theo TTCP, năm 2023, ngành thanh tra sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn vừa ký văn bản phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề "Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả".

Trong đó yêu cầu tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến: Như các dự án theo hình thức BOT, BT; dự án hạ tầng giao thông; đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai; khai thác tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; việc mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công; tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Theo kế hoạch công tác năm 2023, ngành thanh tra đặt mục tiêu phải thực hiện có hiệu quả các đoàn thanh tra trong việc cấp phép, khai thác khoáng sản làm nguyên vật liệu xây dựng thông thường; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; các dự án, công trình và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị…

Đặc biệt là cuộc thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long liên quan đến đại án Việt Á.

Bên cạnh đó, TTCP sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Đồng thời, hoàn thiện thể chế, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc cung cấp thông tin; triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tiêu cực cao. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực thi Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng....

Ngoài ra, hoạt động thanh tra còn chú trọng thanh tra vào các chương trình, mục tiêu phục vụ xây dựng nông thôn mới nhằm ngăn ngừa, phát hiện các sai phạm trong quản lý, kiến nghị chấn chỉnh kịp thời với cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP