Xã hội

Kiểm tra cán bộ uống rượu, đi cà phê ở giờ hành chính

Trước phản ánh vẫn còn tình trạng công chức, viên chức uống rượu, bia, ngồi quán cà phê trong giờ hành chính, Sở Y tế Nghệ An ra công văn chấn chỉnh.

Ông Hoàng Văn Hảo, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, vừa có công văn số 1329 chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính gửi các đơn vị y tế trong và ngoài công lập tỉnh Nghệ An.
Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An dán công khai công văn của Sở Y tế Nghệ An.

Theo công văn, đến nay, các đơn vị trong toàn ngành đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Quyết định của Bộ Y tế... góp phần nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.

"Tuy nhiên, qua phản ánh của công dân tại một số đơn vị đang còn tình trạng công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm các chỉ thị của cấp trên; còn vi phạm giờ giấc lao động, lạm dụng việc uống rượu, bia, ngồi quán cà phê và làm việc riêng trong giờ hành chính; còn vi phạm y đức làm ảnh hưởng đến hình ảnh người thầy thuốc trong nhân dân"- công văn nêu.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm và liên đới trách nhiệm khi có cá nhân thuộc quyền quản lý vi phạm.

Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra theo hình thức định kỳ hoặc đột xuất tại các đơn vị, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định.

Theo Chỉ thị số 17 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị không được sử dụng thời gian hành chính làm việc riêng; không đi muộn, về sớm; không được uống rượu, bia trước, trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực. Đồng thời hạn chế uống rượu, bia trong những ngày nghỉ nhằm đảm bảo sức khỏe và uy tín trong cộng đồng dân cư.

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP