Có hồi tố xử lý cán bộ công chức, viên chức?

"Quan điểm của cơ quan soạn thảo là không muốn hồi tố vì sẽ vướng mắc, khó khăn cho cơ quan trực tiếp quản lý công chức, viên chức"- Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói chiều 24/10.

Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương hành chính, tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, tham nhũng, tiêu cực và gây phiền hà cho nhân dân - đây là một trong tám nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2022.

"Phát pháo" của Bộ Nội vụ

Theo thông tư mới nhất của Bộ Nội vụ, từ ngày 1-8 sẽ chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Từ 1/7/2021 lương cơ sở có tăng hay không?

Mức lương cơ sở dự kiến điều chỉnh từ 1.490.000 đồng/ tháng lên 1.600.000 đồng/ tháng, thời gian áp dụng mức lương mới là từ ngày 1/7. Dự kiến này sẽ thực thi thế nào đang là mối quan tâm của nhiều cán bộ, công chức, viên chức…

TOP