Trong tỉnh

HĐND tỉnh quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Sáng 22/4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 19) để thông qua một số chủ trương, chính sách quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Quang cảnh kỳ họp

Các đại biểu dự kỳ họp

Xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

Tiếp tục thực hiện phương châm chủ động, linh hoạt, đồng hành trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19 - kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trình bày dự thảo Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Kim Chi, đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã Cửa Lò thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh do chuyển công tác khỏi địa bàn tỉnh. Trước đó, bà Nguyễn Thị Kim Chi được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 1/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết chuyên đề, gồm: Nghị quyết về phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên năm học 2023 - 2024 và điều chỉnh tổng biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2024. Theo đó, HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập, trong đó: Giáo viên Mầm non 1.352 biên chế; giáo viên Tiểu học 369 biên chế; giáo viên Trung học cơ sở 441 biên chế; giáo viên Trung học phổ thông 25 biên chế.

Điều chỉnh tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2024 là 58.048 người, bao gồm: Tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách năm 2024 theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh là 55.861 người. Bổ sung 2.187 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày Tờ trình các dự thảo Nghị quyết

HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 – 2024. Theo đó, mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm học 2023-2024 như mức thu từ năm học 2021-2022. Mức thu học phí học trực tuyến (học online) bằng 80% mức học phí học trực tiếp.

Mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí: Mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tiếp bằng mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non cùng vùng địa bàn dân cư. Mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tuyến (học Online) bằng 80% mức học phí học trực tiếp.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26 ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh quy định về tỷ lệ phần trăm nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án có thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối Quốc lộ 7C với Cảng nước sâu Cửa Lò. Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất điều tiết 100% cho ngân sách cấp tỉnh tiền sử dụng đất từ các dự án để tạo nguồn vốn hỗ trợ thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối Quốc lộ 7C với Cảng nước sâu Cửa Lò tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để các nghị quyết vừa được thông qua sớm phát huy hiệu quả

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để các nghị quyết vừa được thông qua sớm phát huy hiệu quả.

Trong đó, đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị các Sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết gắn với các biện pháp, giải pháp cụ thể; đồng thời chủ động nắm bắt, xử lý các khó khăn, vướng mắc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao trong năm 2024. Quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phổ biến, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân về các chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện các chương trình này.

Bên cạnh đó, để đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện số 24 ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 9 ngày 9/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Xác định việc đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm trọng tâm, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh.

Tiếp tục chủ động rà soát, sớm đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch được giao; đề xuất bổ sung vốn đối với các dự án có tiến độ tốt, còn thiếu vốn.

Đối với các nghị quyết đã ban hành liên quan đến chính sách an sinh xã hội, đề nghị các cấp, các ngành sớm thông tin đầy đủ, triển khai hướng dẫn cụ thể, chi tiết đến người dân. Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát, kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, làm lãng phí, thất thoát tiền, tài sản Nhà nước và Nhân dân.

Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, mặc dù bối cảnh không thuận lợi, nhưng với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,38%, thu ngân sách đạt trên 6.582 tỷ đồng đạt trên 45% dự toán HĐND tỉnh giao; thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tốt. Một số công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, đối ngoại được tổ chức trang trọng, để lại dấu ấn đậm nét. Tuy vậy, dự báo tình hình thời gian tới tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức tác động bất lợi đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung triển khai toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định ngay từ đầu năm. Đặc biệt, tiếp tục dành các nguồn lực thỏa đáng và sự tập trung cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm lớn trong quý II/2024 như: Hoàn thành việc tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng phần hành lang tuyến, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần móng, phần hành lang tuyến để phục vụ kéo dây điện bắt đầu từ ngày 1/5/2024 dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn của tỉnh; Hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trình Chính phủ trước ngày 15/6/2024; hoàn thành dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 7C đến đường Hồ Chí Minh trước ngày 30/6/2024; Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa lò (giai đoạn 2) trước ngày 30/7/2024...

Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường công tác dự báo, chủ động, linh hoạt ứng phó hiệu quả nguy cơ khô hạn, thiếu điện, cháy rừng trong mùa nắng nóng. Tiếp tục chăm lo các lĩnh vực văn hóa – xã hội, trong đó tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình giáo dục và kế hoạch năm học 2023 – 2024; chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ thi, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Đẩy mạnh chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025.

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, tinh thần chiến thắng 30/4 bất diệt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể Nhân dân và cử tri tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 – 2025.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua các Nghị quyết:

- Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý.

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30 ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 32 ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

- Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024.

- Nghị quyết phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.

- Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024.

- Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023.

- Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Nghệ An cơ sở 2.

- Nghị quyết Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 2).

- Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến số 02 thuộc hệ thống giao thông Khu A, KCN Nam Cấm.

- Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cơ bản cho Phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

- Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân được bố trí trong năm 2023 từ ngân sách cấp tỉnh (đợt 1).

Tác giả: Quỳnh - Thúy

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP