Trong nước

Đại tướng Tô Lâm: Chiến thắng Điện Biên Phủ và bài học xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, đã có bài viết "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học đối với sự nghiệp xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh".

Đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an - Ảnh: Bộ Công an

Tuổi Trẻ xin lược giới thiệu nội dung bài viết.

Trong bài viết, đại tướng Tô Lâm nêu rõ chiến thắng "chấn động địa cầu" Điện Biên Phủ năm 1954 khẳng định xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu, nòng cốt.

Gắn bó mật thiết với nhân dân

Đại tướng Tô Lâm đi sâu vào phân tích việc trong lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, nguyên tắc gắn bó mật thiết với nhân dân được Đảng cụ thể hóa thành định hướng chiến lược cụ thể.

Phân tích, làm rõ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng" là kết tinh của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, tinh thần yêu nước nồng nàn của quần chúng nhân dân, vai trò nòng cốt của quân đội, công an.

Từ thực tế công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát huy tinh thần, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ, để tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh, đại tướng Tô Lâm đã chỉ rõ cần tập trung vào một số công tác trọng tâm.

Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nhận thức thống nhất, đầy đủ tính chất, tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, trong đó lực lượng công an làm tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện.

Ông nhấn mạnh đến việc tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, bảo đảm giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cùng với đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, tranh chấp có liên quan trực tiếp đến lợi ích chính đáng của người dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung các phương án, đề án, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần củng cố "thế trận lòng dân" gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Trong đó, tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, chương trình phòng chống tội phạm giai đoạn 2021-2025, đề án ngăn ngừa nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đề án công tác công an bảo đảm an ninh, trật tự các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, đề án xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng…

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, vùng dân tộc, tôn giáo, các khu kinh tế tập trung, các đô thị lớn.

Vũ khí sắc bén để chiến thắng "thù trong, giặc ngoài"

Một nhiệm vụ khác, theo đại tướng Tô Lâm, là tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt chú trọng xây dựng người cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Đó là vũ khí sắc bén, là nguồn sức mạnh bảo đảm cho lực lượng công an vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chiến thắng "thù trong, giặc ngoài", làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", âm mưu thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đòi "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Ông khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn chặt với nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân, để tạo thành thế trận tổng hợp vững mạnh đem đến thắng lợi trong chiến dịch này có giá trị hết sức to lớn, có ý nghĩa trường tồn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP