Trong tỉnh

Công bố Danh mục 117 thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải Nghệ An

Ngày 29/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã ký ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBNDcông bố Danh mục 117 thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải Nghệ An.


Cụ thể, TTHC cấp tỉnh thuộc lĩnh vực đường bộ có 71 TTHC. Các TTHC thuộc lĩnh vực đường bộ, hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (Số 6, đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An). Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực trực tuyến mức độ 3: http://dichvucong.nghean.gov.vn. Riêng TTHC Cấp mới Giấy phép lái xe nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An, số 47 đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An; hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Lĩnh vực đường thủy nội địa có 46 TTHC. Hồ sơ thực hiện các TTHC nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Quyết định này cũng công bố 16 TTHC lĩnh vực đường thủy, cấp huyện và UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết, gồm: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa; Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác; Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật; Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện; Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền chuyển sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện; Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết UBND cấp huyện, UBND cấp xã; hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Quyết định này bãi bỏ Mục A, thủ tục hành chính cấp tỉnh tại Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

  Từ khóa: thủ tục hành chính

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP