Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

Tại kỳ họp 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi, kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu cho thấy, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 100% phiếu tín nhiệm cao (51/51).

4 lãnh đạo sở của Lào Cai có số phiếu tín nhiệm cao dưới 50%

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Lào Cai, có 4 trường hợp là người đứng đầu 4 sở gồm Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa - Thể thao; Y tế; Tài nguyên và Môi trường có số phiếu tín nhiệm cao dưới 50%.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

Ngày 27/10, tại kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Ông Đồng Văn Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh đạt tỷ lệ 100% phiếu tín nhiệm cao.

TOP