Trong nước

Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo quyết định bổ nhiệm do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký, ông Trịnh Mạnh Linh được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính, kể từ ngày 15/8.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 959, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh làm Trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ông Trịnh Mạnh Linh từng đảm nhiệm vai trò là Thư ký của Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính khi ông Chính làm trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa XII.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo Quy định 30 của Bộ Chính trị quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh Trợ lý, Thư ký, Thủ tướng được sử dụng không quá 4 Trợ lý.

Trong trường hợp cần thiết, nếu có nhu cầu sử dụng số lượng trợ lý nhiều hơn quy định phải báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Trợ lý của Thủ tướng được hưởng lương và chính sách, chế độ tương đương Thứ trưởng.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP