Trong nước

Bổ nhiệm, luân chuyển hàng loạt lãnh đạo sở, ngành Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký quyết định bổ nhiệm, luân chuyển 8 vị trí lãnh đạo chủ chốt ở địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Chiến nhận quyết định làm Giám đốc Sở KH-ĐT. Ảnh: Duy Chiến

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm, luân chuyển lãnh đạo một số đơn vị gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND thành phố Lạng Sơn, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở TN&MT nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT; điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Côi, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở TN&MT; giao cho ông Lê Trí Thức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn giữ quyền Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn.

Liên quan tới nhân sự Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) tỉnh, Chủ tịch tỉnh điều động và bổ nhiệm ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở KH&ĐT nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh; bổ nhiệm ông Lăng Văn Thạu, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh; bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh; bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh; bổ nhiệm ông Bế Đức Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh.

Các quyết định trên có hiệu lực từ 1/4/2018, thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Đối với Quyết định giao quyền Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn có thời hạn đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND thành phố.

Tác giả: NGUYỄN DUY CHIẾN

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP