4 lãnh đạo sở của Lào Cai có số phiếu tín nhiệm cao dưới 50%

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Lào Cai, có 4 trường hợp là người đứng đầu 4 sở gồm Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa - Thể thao; Y tế; Tài nguyên và Môi trường có số phiếu tín nhiệm cao dưới 50%.

TOP