Trong nước

Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Đào Quang Trường

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 12/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Quang Trường giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

* Ngày 07/6/2019, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Quang Trường - Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP