Trong tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại huyện Diễn Châu

Ngày 22/4, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu tại Ban Chỉ huy Quân sự tại huyện Diễn Châu.

Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác mang đeo vũ khí trang bị trong canh trực cơ quan, đơn vị tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu

Từ đầu năm đến nay, công tác trực, sẵn sàng chiến đấu được các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu thực hiện nghiêm túc. Dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cho các dịp lễ, ngày kỷ niệm; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... sát tình hình thực tế. Phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, nhất là Công an, Bộ đội Biên phòng, các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn nắm, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình địa bàn...

Kết luận kiểm tra, Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận và biểu dương các thành tích của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu thực hiện tốt trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh các hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm công tác trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ khi có lệnh. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các địa phương, đơn vị duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên quán triệt và tổ chức các buổi luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu để 100% cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị luôn nâng cao ý thức và sẵn sàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó chuẩn bị đầy đủ các cơ sở, vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu./.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP