Trong nước

Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Với 100% phiếu bầu, bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khoá 12 nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành TƯ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam khoá 12 (nhiệm kỳ 2017-2022) chiều qua đã bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội khoá mới.

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội khóa 11 báo cáo đề án nhân sự để bầu Đoàn Chủ tịch TƯ Hội khoá mới, Ban chấp hành đã thảo luận, biểu quyết số lượng, cơ cấu uỷ viên Đoàn Chủ tịch.

phu nu
Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Số lượng ủy viên Đoàn chủ tịch cần bầu là 33 người. Tại hội nghị lần thứ nhất bầu 31 uỷ viên. Còn 2 uỷ viên thuộc TƯ Hội sẽ được bầu bổ sung sau theo quy định Điều lệ Hội.

100% uỷ viên Ban chấp hành có mặt tại hội nghị đã biểu quyết bầu 31 ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội khoá 12 nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau khi nghe chủ toạ hội nghị báo cáo về nhân sự giới thiệu để bầu Chủ tịch Hội, hội nghị đã thảo luận, ứng cử, đề cử nhân sự.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá 11, được đề cử tiếp tục tái cử.

Kết quả, 100% uỷ viên Ban chấp hành có mặt biểu quyết bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá 12, nhiệm kỳ 2017-2022.

phu nu 1
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà

Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970, quê quán xã Ninh Tiến, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Bà Hà là PGS - TS Tâm lý học, cử nhân Lý luận chính trị.

Hiện bà là ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, đại biểu QH.

Ngoài ra, hội nghị cũng bầu 4 Phó chủ tịch gồm: bà Bùi Thị Hoà, bà Trần Thị Hương, bà Hoàng Thị Ái Nhiên và bà Nguyễn Thị Tuyết.

Tác giả bài viết: Thu Hằng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP