Video

Video: Diễn biến chính chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 1979

17/2/1979, Trung Quốc quyết định huy động 60 vạn quân tràn qua biên giới phía Bắc Việt Nam, gây nên một cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt, một câu chuyện buồn trong lịch sử quan hệ Việt - Trung.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP