Trung tâm Pixar từ chối hoàn tiền cho học viên

Trung tâm Pixar sẽ tổ chức dạy online hoặc dạy trực tiếp khi được thành phố cho phép mở cửa trở lại. Trung tâm thông báo "chỉ có thể hoàn trả học phí nếu trung tâm có lỗi".

Bị từ chối giải hạn vì "thiếu lễ" 50 nghìn đồng

Số tiền giải hạn cho 3 người trong gia đình là 450 nghìn đồng nhưng móc hết ví chỉ còn 400 nghìn đồng, người đàn ông bị từ chối làm lễ vì mức phí đã được quy định - "không thể bớt".

TOP