Quy hoạch lại mạng lưới gần 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hiện cả nước đang có 1.954 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), với gần 400 trường cao đẳng, hơn 550 trường trung cấp, hệ thống cơ sở GDNN cấp huyện. Bên cạnh các trường tuyển sinh và đào tạo tốt, không ít cơ sở đang "lay lắt" và đối diện khó khăn vì không có học sinh.

Lãng phí trường nghề đầu tư chục tỷ, hoạt động cầm chừng

Năm 2008, trường Trung cấp Nghề- Dân tộc miền núi Nghệ An được thành lập. Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề của nhà trường chưa đem lại hiệu quả như kỳ vọng, dẫn đến lãng phí cả về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và kinh phí Nhà nước.


TOP