Nghệ An: 687 doanh nghiệp nợ thuế

Ban Chỉ đạo thu nợ đọng thuế Nghệ An đã làm việc với 687 doanh nghiệp có nợ thuế để đôn đốc thu nợ thuế.

Chưa chịu nộp 575 tỷ tiền thuế, Unilever lại kêu lên Thủ tướng

Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ ngay sau khi Cục thuế TPHCM ra văn bản yêu cầu Unilever cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản theo quy định.

Nam Đàn nợ thuế trên 26 tỷ đồng

Tính đến tháng 6/2018, nợ thuế của Nam Đàn lên đến 26,549 tỷ đồng, trong đó nợ thuế khối đoanh nghiệp 17,8 tỷ đồng.

Hơn 26 nghìn tỷ đồng nợ thuế: Đối tượng nào được xóa nợ?

Cùng với việc lấy ý kiến về việc tăng thuế bảo vệ môi trường với các mặt hàng, trong đó có xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít, Bộ Tài chính vừa có văn bản lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế không có khả năng thu hồi. Số tiền ước tính xóa nợ lên đến 26,5 nghìn tỷ đồng.


TOP