Video

'Nữ quái' vào cửa hàng trộm ví, quay lại trộm nốt điện thoại

Sau khi trộm ví trót lọt, "nữ quái" đi ra nhưng thấy chủ cửa hàng sơ hở, ả lại ngay lập tức trở vào, lấy cắp nốt chiếc điện thoại trên quầy.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP