Trong tỉnh

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Sáng 13/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Đồng chí Thái Thị An Chung – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021), Quốc hội khóa XV đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật; tổ chức hội nghị, làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đối tượng chịu tác động, gửi dự thảo Luật xin ý kiến một số Bộ, ngành, cơ quan liên quan để có thêm thông tin và cơ sở thực tiễn hoàn thiện dự thảo Luật.

So với dự thảo Luật được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, dự thảo Luật sau khi tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã bổ sung nhiều nội dung mới, đáp ứng các mục tiêu đề ra, nhất là thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 nhằm xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong tổng thể phát triển của văn hóa - xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tính khả thi cao và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị trong dự thảo Luật cần có chính sách đột phá để phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh; các chính sách phải cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, khả thi; nghiên cứu quy định chính sách chung về phát triển điện ảnh và công nghiệp điện ảnh. Bên cạnh đó, cần có các chính sách đầu tư cho sáng tác kịch bản phim, hoạt động lý luận, phê bình, tuyên truyền, giới thiệu, định hướng thẩm mỹ điện ảnh; bổ sung đề tài về biển đảo, biên giới, văn hóa truyền thống, thanh thiếu niên; khuyến khích, hỗ trợ việc tổ chức, tham gia liên hoan, cuộc thi phim. Đồng thời, cần cụ thể hóa các chính sách Nhà nước ưu đãi về tín dụng, thuế, đất đai; có chính sách giảm giá, miễn thuế hoặc ưu đãi đối với đối tác nhập khẩu phim Việt Nam; quy định rõ hơn nội dung chính sách phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh; có chính sách đẩy mạnh hợp tác quốc tế về sản xuất phim.

Đại biểu đề nghị cần có chính sách đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực tham gia vào phát triển điện ảnh, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước; Nhà nước cần đầu tư, hỗ trợ xây dựng trường quay hiện đại; có chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống rạp chiếu phim hoặc điểm chiếu phim gắn với các thiết chế văn hóa khác.

Về đổi mới công tác quản lý, thẩm định và cấp Giấy phép phân loại phim (Điều 27 và Điều 31), các đại biểu đề nghị cần đổi mới công tác quản lý nhà nước về điện ảnh để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể sáng tạo; không phân cấp cho UBND cấp tỉnh cấp Giấy phép phân loại phim. Đại biểu đề nghị thực hiện xã hội hóa, cấp phép cho một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định phim; tạo điều kiện cho Hiệp hội chuyên ngành tham gia hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong thẩm định phim. Nhiều ý kiến đề nghị cần có tiêu chí phân loại phim rõ ràng, minh bạch, áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim; ngoài phân loại theo độ tuổi, bổ sung tiêu chí phân loại theo thể loại, thời lượng, hình thức phổ biến phim…

Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Hồ Mậu Thanh đề nghị trong dự thảo cần mạnh dạn cho phép thực hiện tư nhân hóa và hiện đại hóa nền điện ảnh, cho các công ty, tổ chức nước ngoài vào làm phim tại Việt Nam.

Đối với việc cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (Điều 13), có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định yêu cầu các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp kịch bản phim hoặc chỉ cung cấp kịch bản phim khi sử dụng bối cảnh quay phim tại Việt Nam hoặc sử dụng diễn viên Việt Nam. Một số ý kiến đề nghị đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; cần làm rõ quy trình hợp tác sản xuất phim, trách nhiệm của các cơ sở điện ảnh trong nước cung cấp dịch vụ phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Về sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 14), có ý kiến đề nghị làm rõ hơn về chủ thể đầu tư dự án phim sử dụng ngân sách Nhà nước; đề nghị bổ sung chủ thể đầu tư sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước tại địa phương, tổ chức chính trị tại Trung ương. Cần huy động thêm nguồn lực xã hội để thực hiện các bộ phim. Đa số ý kiến nhất trí với hình thức sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước bao gồm giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu… Đại biểu đề nghị cần có ý kiến để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xuất khẩu phim.

Về phổ biến phim trong hệ thống rạp chiếu phim (Điều 19), đại biểu đề nghị bổ sung quy định rạp chiếu phim phải chịu trách nhiệm bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ cho nhà sản xuất phim; điều chỉnh quy định về miễn, giảm giá vé xem phim theo hướng khuyến khích, không nên áp đặt bắt buộc. Có ý kiến đề nghị quy định giảm giá vé xem phim đối với trẻ em, người có công với cách mạng, một số đối tượng hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị quy định khung giờ vàng dành nhiều thời gian hơn cho phim Việt Nam phổ biến trên truyền hình; có cơ chế khuyến khích phổ biến phim Việt Nam, đặc biệt là phim sử dụng ngân sách nhà nước trên hệ thống truyền hình. Đa số ý kiến các đại biểu đồng tình với phương án “hậu kiểm” đối với phim phổ biến trên không gian mạng.

Về những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh (Điều 9), một số ý kiến cho rằng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong dự thảo Luật còn chung chung, cần hạn chế những nội dung cấm mơ hồ vì điện ảnh là ngành nghệ thuật sáng tạo.

Đ/c Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến để trình các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi vào dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP