Trong tỉnh

Xem xét, thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên sai phạm

Theo Thông cáo báo chí số 76-TCBC/UBKTTU, ngày 25/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp phiên Quý IV/2022. Đồng chí Lê Văn Giáp - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Vi Văn Hòe, đồng chí Bùi Trầm và đồng chí Lầu Bá Tểnh.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đối với đồng chí Vi Văn Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn là đối tượng được xét giao đất ở theo hình thức không đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng đã nhận thửa đất số 30, tờ bản đồ số 08 tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, là thửa đất thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng chí đã vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân. Mặc dù đã nghiêm túc kiểm điểm, chủ động nộp lại số tiền đã được miễn giảm, nhưng vi phạm của đồng chí đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Vi Văn Hòe theo thẩm quyền.

Đối với đồng Bùi Trầm, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng cấp đất huyện Kỳ Sơn, đã đồng ý xét duyệt, cấp thửa đất số 30, tờ bản đồ số 08 tại thị trấn Mường Xén cho đồng chí Vi Văn Hòe, là thửa đất thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất. Quá trình thực hiện các thủ tục về xét duyệt, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất chưa đảm bảo thủ tục theo quy định.

Hành vi của đồng chí đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, vi phạm của đồng chí đã hết thời hiệu thi hành kỷ luật, nên yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đối với đồng chí Lầu Bá Tểnh, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Dân tộc, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Sơn đã tham mưu và ký hồ sơ đề nghị cấp thửa đất số 30, tờ bản đồ số 08 tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, cho đồng chí Vi Văn Hòe, là thửa đất thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất. Quá trình tham mưu thực hiện các thủ tục về xét duyệt, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đảm bảo thủ tục theo quy định.

Hành vi của đồng chí đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, vi phạm của đồng chí đã hết thời hiệu thi hành kỷ luật, nên yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục khuyết điểm, vi phạm.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung công việc khác thuộc thẩm quyền.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP