Học sinh lớp 10 chọn nhầm môn học, nhà trường cũng 'tắc'

Sau một học kỳ áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 10 đã bộc lộ những bất cập liên quan đến lựa chọn môn học, học sinh chuyển trường. Tuy nhiên hiện ngành giáo dục chưa có hướng giải quyết khi trường nói chờ Sở, Sở chờ Bộ hướng dẫn.

Lạm thu đầu năm học: Khó vậy mà cũng nghĩ ra!

Dù ngành giáo dục và các địa phương đều có văn bản chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm trường học nào để xảy ra tình trạng lạm thu, “không có vùng cấm” nhưng soi chiếu vào thực tế, nhiều khoản thu xã hội hóa nghe ra cứ là lạ!

TOP