Tại sao không nên trồng cây to trước nhà?

Cây to trước nhà giúp che mát, lọc không khí, nhưng nhiều người sợ nó ảnh hưởng xấu đến gia chủ; tại sao không nên trồng cây to trước nhà, xét về phong thủy?

TOP