Xã hội

Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện NQ ĐH XII của Đảng

Đó là tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tư chuyển hóa" trong nội bộ; Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hôm nay, BTV Tỉnh uỷ Nghệ An tiếp tục tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, giới thiệu một số nội dung theo chương trình đã đề ra.

Tham dự có các đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đ/c trong BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, trưởng – phó các sở, ngành cấp tỉnh, đại biểu 21 huyện – thành – thị.

images1296106 1 To n c nh HN qu n tr ngh quy t i h i 12 c a ng
Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã giới thiệu chuyên đề “Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 tại Nghệ An”. Trong đó khẳng định, Nghị quyết Trung ương 4 xác định trúng và đúng những vấn đề cấp bách, quá trình thực hiện đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, đảm bảo sự chặt chẽ, bài bản và có hiệu quả thiết thực.
Ông Nguyễn Hữu Lậmgiới thiệu chuyên đề “Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 tại Nghệ An”

images1296384 2016 06 17 105936
Ông Nguyễn Hữu Lậm giới thiệu chuyên đề “Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 tại Nghệ An”

Tuy nhiên, có một số nội dung của Nghị quyết chưa đạt mục tiêu đề ra. Một số giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện cũng được TW đề ra và khẳng định Đảng sẽ kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đại hội XII tiếp tục bổ sung, xác định nâng cao nâng lực cầm quyền của đảng, đảm bảo sự lãnh đạo; đổi mới công tác lý luận, chính trị và trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng.

Về nghị quyết số 02 ngày 15/03/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2020, nghị quyết khẳng định, luân chuyển cán bộ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ nhằm đào tạo, giáo dục rèn luyện cán bộ thông qua thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi cấp. Nghị quyết 02 cũng đã nêu các phương châm, nguyên tắc và đối tượng trong công tác luân chuyển cán bộ giai đoạn 2016 – 2020.

images1296446 4 ng ch H Ph c H p y vi n BTV T nh y Tr ng Ban Tuy n gi o T nh y Th ng qua
Ông Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã Thông qua Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Ban thường vụ Tỉnh ủy

Tiếp đó, đ/c Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã Thông qua Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Ban thường vụ Tỉnh ủy: gồm 3 chuyên đề. Đối với cấp huyện, việc học tập, quán triệt trong thời gian 1,5 ngày và phải hoàn thành trước ngày 30/7.
images1296496 ng ch Nguy n c Vinh UVTW ng B th t nh y t ng k t t h c t p qu n tri t N Q i h i 12 c a ng v i 6 nhi m v trong t m
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh tổng kết đợt học tập quán triệt NQ Đại hội XII của Đảng với 6 nhiệm vụ trọng tâm

Cũng trong sáng nay, hội nghị đã thông qua Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Theo đó, ngoài các chương trình, đề án trọng điểm đã được thông qua, ban hành tại Nghị quyết 01 ngày 18/12/2015, BCH Đảng bộ tỉnh còn bổ sung thêm 8 đề án, kế hoạch liên qua đến thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 – 2020, công tác xây dựng Đảng và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
images1296110 4
Đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu Ban tuyên giáo phải chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh đến 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra để các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Thứ nhất: Tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tư chuyển hóa” trong nội bộ. Thứ 2: Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thứ 3: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược. Thứ 4: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Thứ 5: thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Thứ 6: phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tác giả bài viết: Thái Dương – Quốc Toàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP