Trong nước

Một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nghỉ hưu trước tuổi

Ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 được nghỉ hưu trước tuổi, kể từ ngày 1/10/2023.

Ngày 26/9, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ năm 2023 đối với ông Lê Quang Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được nghỉ hưu trước tuổi, kể từ ngày 1/10/2023.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Giám đốc Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, bố trí kinh phí để thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo đúng quy định.

Ông Lê Quang Trung được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/10/2023.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long và ông Lê Quang Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Lê Quang Trung, sinh năm 1965, quê quán xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông từng làm Giám đốc Sở KH&ĐT.

Tác giả: Trọng Nghĩa

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP