Trong nước

Kỷ luật, xóa tư cách chức vụ 4 nguyên chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Ngày 22-6, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với bốn nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai bằng hình thức xóa tư cách nguyên lãnh đạo.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai với ông Nguyễn Văn Vịnh - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Cụ thể, tại quyết định số 744, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 - 2013 đối với ông Nguyễn Văn Vịnh.

Lý do, ông Vịnh đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định thi hành kỷ luật số 853 ngày 15-5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Với quyết định số 745, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2015, phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2013 đối với ông Doãn Văn Hưởng.

Tại quyết định số 746, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2019 đối với ông Nguyễn Thanh Dương.

Còn tại quyết định số 747, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2020 đối với ông Lê Ngọc Hưng.

Việc thi hành kỷ luật là do các ông Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định thi hành kỷ luật, vào ngày 9-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trước đó, ngày 8-5-2023, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, ông Doãn Văn Hưởng, ông Nguyễn Thanh Dương, ông Lê Ngọc Hưng.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016. Bao gồm vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước trong hoạt động liên quan đến khoáng sản.

Một số cán bộ, đảng viên kê khai tài sản thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy các ông Nguyễn Văn Vịnh, Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, bị xử lý hình sự.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Văn Vịnh.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng.

Tác giả: NGỌC AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP