Giáo dục

Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An là học sinh 'trường làng'