Vừa nộp đơn tuyển sinh đã lo việc làm sau tốt nghiệp

Đến thời điểm này, thí sinh đã rất quan tâm việc đăng ký nguyện vọng như thế nào, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra sao. Các trường ĐH bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển sớm bằng các phương thức không phụ thuộc điểm thi tốt nghiệp THPT.

TOP