Giáo dục

Thanh tra gặp khó vì thu, chi “núp” danh nghĩa Ban cha mẹ học sinh

Theo quan điểm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thái Bình Đặng Phương Bắc liên quan tới vấn đề tố cáo (TC) của công dân đối với Hiệu trưởng Trường THPT tư thục Đông Quan (Trường Đông Quan), Thanh tra gặp khó vì thu, chi “nấp” dưới danh nghĩa Ban cha mẹ học sinh (CMHS).

Bên cạnh khẩu hiệu đổi mới giáo dục, Trường Đông Quan cần giải quyết những tồn tại từ Kết luận thanh tra chỉ ra. Ảnh: O-T


Thu, chi “núp” dưới danh nghĩa Ban cha mẹ học sinh

Trở lại với sự minh bạch trong công tác tài chính của Trường Đông Quan, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Bình, rõ ràng là có vấn đề.

Cũng theo lãnh đạo Sở này, một số hoạt động thu, chi như vấn đề đồng phục cho học sinh thông qua Ban CMHS, hợp đồng là do Ban CMHS kí kết với các đơn vị. Do đó, rất khó khăn trong thanh tra các vấn đề liên quan đến chi phí.

Chủ tịch Công đoàn Trường Đông Quan đã có nội dung TC việc hợp đồng may mũ và đồng phục cho học sinh có biểu hiện nâng giá lên cao hơn nhiều lần so với giá thực tế trên thị trường.

Về việc này, Sở GD&ĐT thông tin, khi Đoàn Thanh tra xuống thanh tra trong đó có nội dung này với lý do nhà trường đưa ra là chuyển cho CMHS kí kết hợp đồng. Nếu nhà trường kí kết các hợp đồng thì Sở sẽ làm còn do Ban CMHS đứng ra kí kết thì Thanh tra Sở không đi sâu vào lí do về chênh lệch hay chi phí cao nhưng có nắm bắt tình hình. Song, lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng nêu quan điểm, hoạt động thu chi tài chính của nhà trường đang có biểu hiện “núp” dưới hoạt động của Ban CMHS để thực hiện.

Nhiều khoản chi của Trường, lãnh đạo Sở cũng thừa nhận là “khủng”

Cũng tại nội dung TC của Chủ tịch Công đoàn Trường Đông Quan thì một số khoản thu khác như tiền nước uống của học sinh bị “vống” lên từ giá tiền tới số lượng sử dụng; tiền sổ liên lạc điện tử; tiền học kĩ năng sống... cũng có biểu hiện bị nâng cao và thiếu minh bạch trong chi tiêu.

Làm việc với Báo Thanh tra, lãnh đạo Trường Đông Quan giải thích, các khoản thu chi về tiền nước uống đều đúng thực tế. Về sổ liên lạc điện tử là có tác dụng thế nhưng nếu như có ý kiến thì từ năm học mới sẽ cho họp Ban CMHS và toàn thể phụ huynh học sinh để lấy ý kiến nếu số lượng ý kiến quá bán mới tiếp tục duy trì nếu không thì sẽ xem xét bỏ.

Một nội dung TC đáng chú ý khác, khoản chi cho hoạt động học kĩ năng sống trong một buổi lên tới 96 triệu đồng. Theo giải thích của Hiệu trưởng Trường Đông Quan, nội dung này cũng do Ban CMHS đứng ra kí kết hợp đồng với đơn vị và khoản kinh phí 96 triệu đồng nói trên còn bao gồm cả các hoạt động thuê các nghệ sĩ biểu diễn văn nghệ... và việc này có giao cho Đoàn Thanh niên của Trường cùng Ban CMHS tổ chức.

Khi phóng viên đặt vấn đề về trách nhiệm người đứng đầu trong phê duyệt kế hoạch, chương trình, hoạt động trên thì Hiệu trưởng nhà trường khẳng định là có kí quyết định phê duyệt. Như vậy, rõ ràng là Hiệu trưởng cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề này chứ không thể nói là giao cho Đoàn Thanh niên và Ban CMHS.

Liên quan đến khoản thu chi 96 triệu đồng này, lãnh đạo Sở GD&ĐT thừa nhận không nắm rõ chi tiết, thế nhưng đây là con số “khủng khiếp”.

Sẽ tăng cường thanh tra đột xuất

Năm học 2016 - 2017, Sở GD&ĐT Thái Bình sẽ làm mạnh 3 vấn đề: Một là tiến hành duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học, trong đó có tổ chức các hoạt động giáo dục và kế hoạch sử dụng kinh phí từ các nguồn thu, chi; hai là tăng cường đối thoại với giáo viên chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ; ba là thanh tra đột xuất. Tức là không chờ khi có phản ánh, kiến nghị mới lập đoàn thanh tra mà chủ động thanh tra. Riêng vấn đề như tại Trường Đông Quan, việc thanh tra, kiểm tra, phê duyệt kế hoạch sẽ làm sâu hơn.

“Cái khó là thực tế số học sinh thu hút vào trường tư thục một số năm gần đây có giảm. Nguồn thu khó khăn nên trường tư thục gặp khó khăn. Thế nhưng, quan điểm của Sở là không thể lấy cái này để bao biện cho việc làm sai”, Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Phương Bắc nhấn mạnh.

Tác giả bài viết: Oanh - Tài

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP