Tắm biển Lăng Cô, hai du khách nước ngoài tử nạn

Hai người đàn ông quốc tịch Hà Lan được xác dịnh đã tử vong trong lúc xuống vùng biển thuộc thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) để tắm. Trong sáng 19/11, các cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan vụ việc này.

TOP