Nữ trưởng đoàn Madam Pang giàu cỡ nào?

Thuộc thế hệ thứ năm của gia tộc Lamsam, Nualphan trở thành nhân vật nổi bật của nền kinh tế lẫn thể thao Thái Lan trong một thập niên trở lại đây.

TOP