Cụ ông 85 tuổi nhiệt tâm với công việc chăm sóc tượng đài chiến thắng

“Các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh xương máu cho Tổ quốc, còn tui thì chỉ trông coi, chăm sóc được tượng đài. Còn sống, còn khỏe thì tui vẫn tiếp tục công việc này” – đó là tâm sự của cụ Nguyễn Hoàng Thường (85 tuổi) – người trông coi tượng đài chiến thắng Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

TOP