Gái bán hoa U50 tá hỏa khi nhầm cảnh sát là...

Gái bán hoa này đã hẹn tiếp một khách hàng khác và cũng nhầm lẫn cảnh sát mặc thường phục là "khách hàng" của mình, chủ động mời vào nhà để tiến hành giao dịch.

Cảnh sát Trung Quốc được phép thu thập dữ liệu điện tử làm bằng chứng

Bộ Công an Trung Quốc ngày 3/1 đã ban hành hướng dẫn về việc cho phép được thu thập các dữ liệu điện tử từ xa để làm bằng chứng tại tòa. Kể từ ngày 1/2/2019 khi hướng dẫn này có hiệu lực, cảnh sát Trung Quốc được phép đóng băng các tài khoản mạng cá nhân trong vòng 6 tháng hoặc lâu hơn.

TOP