Video

Nam thanh niên vờ hỏi mua hàng rồi ôm thùng bia bỏ chạy

Nam thanh niên đã yêu cầu chủ tiệm đặt thùng bia lên phía trước xe. Lợi dụng lúc chủ tiệm vào trong lấy hàng, hắn liền phóng xe chạy đi.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP