Trong tỉnh

Mốc thời gian sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nghệ An

Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua và Bộ Nội vụ thống nhất phê duyệt tại Công văn số 3407/BNV-CQĐP ngày 26/7/2019.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP