Trong tỉnh

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính ở 20 cơ quan, đơn vị

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng tiếp xúc đối thoại, thanh tra, giám sát… là các nội dung tích cực đã đạt được qua thực hiện Quy chế dân chủ.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự tham gia có hiệu quả của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị đối với việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của chính quyền cơ sở. Ảnh tư liệu

Gắn thực hiện QCDC cơ sở với công tác tiếp dân, trong 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã tiếp 3.423 lượt công dân, giảm 4,5% so với cùng kỳ; tiếp nhận 3.937 đơn thư các loại, giảm 5,9% so với cùng kỳ, với 211 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết, tăng 10,5% cùng kỳ; đến nay đã giải quyết được 191/211 vụ việc, đạt 90,5%.

Các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo và triển khai sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức thành công hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND 480 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 1.200 đại biểu tham gia. Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở. Thực hiện nghiêm túc, dân chủ công khai về công tác cán bộ và quy trình cán bộ từ đó tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Người dân huyện Đô Lương xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh tư liệu

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy. Mặt trận Tổ quốc chủ trì đối thoại giữa chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân 6 tháng một lần, đến nay đã tổ chức đối thoại được 235/480 xã, phường, thị trấn.

Đến nay, toàn tỉnh có 184 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 42% tổng số xã, có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP. Vinh, TX Thái Hòa và huyện Nam Đàn); có 46 thôn (bản) được công nhận đạt chuẩn NTM theo tiêu chí của tỉnh. 480/480 xã, phường, thị trấn có Ban thanh tra nhân dân, trong đó Ban thanh tra nhân dân hoạt động tốt chiếm 65%; 480 (100%) xã, phường, thị trấn có Ban giám sát đầu tư cộng đồng, trong đó có 61% ban hoạt động có hiệu quả.

Sở Nội vụ kiểm tra đạo đức công vụ của công chức xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra tại 20 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Một số cơ quan, đơn vị đã quan tâm và tập trung triển khai thực hiện khá tốt nhiệm vụ này như: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh. UBND tỉnh triển khai điểm về công tác CCHC tại 07 cơ quan, đơn vị.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp có chuyển biến. Tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến 30/6/2018 là 18.769 doanh nghiệp, trong đó có 11.239 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 60%. Nhìn chung việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động; người lao động đã hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình đối với các hoạt động của doanh nghiệp.

6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2017 cho 12 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở; ban hành chương trình công tác QCDC ở cơ sở năm 2018; hướng dẫn việc tự kiểm tra về báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018; trong đó chú trọng các nội dung về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thực hiện của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW; Pháp lệnh 34; các Nghị định 04, 60 về thực hiện xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Khôi

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP