Video

Kẻ gian trộm điện thoại trong cửa hàng bị đánh tại chỗ

Vị khách vào cửa hàng lấy trộm chiếc điện thoại để trong tủ nhưng bị chủ tiệm phát hiện. Hắn bị 3 người đàn ông đánh tại chỗ rồi bàn giao cho cảnh sát.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP