Trong nước

Vì sao Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang bị kỷ luật?

Tại kỳ họp thứ 3 (từ ngày 11 - 14/5), Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã họp và xem xét kỷ luật Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang.

Ông Giang là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và đề nghị thi hành kỷ luật; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang do đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Ông Bùi Trường Giang bị kỷ luật do vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét kỷ luật một số cá nhân cũng như giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 2 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Tác giả: XUÂN TRƯỜNG

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP