Trong tỉnh

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt, đối thoại với hơn 1.000 người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Sáng 4/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”. Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình chủ trì hội nghị.

Chương trình gặp mặt, đối thoại có sự tham gia của 1.022 đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Lắng nghe, chia sẻ giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị từ cơ sở

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy báo cáo đề dẫn

Phát biểu đề dẫn hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình hội nghị khẳng định: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023 nhằm hướng đến mục tiêu thống nhất về nhận thức, quan điểm, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, với quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức Chương trình đã triển khai đến cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện những nội dung đặt ra tại Chương trình tiếp xúc, đối thoại năm 2018 và triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU về đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; tổng hợp những kiến nghị, đề xuất, những kinh nghiệm, cách làm hay từ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để trao đổi, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Ban Tổ chức Chương trình đã nhận được 97 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của các xã, phường, thị trấn với Thường trực Tỉnh ủy về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đây là những trăn trở, băn khoăn và tâm huyết mà các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn còn gặp khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cần được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và nhất là sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị

Đây là lần thứ 2 tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn, với mong muốn chuyển tải thông điệp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quyết tâm chính trị, thống nhất hành động của lãnh đạo tỉnh đến với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; đồng thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, trao đổi, thảo luận, chia sẻ giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị từ cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến vào 03 nhóm vấn đề: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình nhân dân. Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các Sở, ban, ngành theo dõi, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đại biểu; trao đổi, giải đáp đối với những ý kiến thuộc chức năng, nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực được giao.

22.154 ý kiến được giải quyết tại các hội nghị tiếp xúc, đối thoại

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Sau Chương trình gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh diễn ra vào năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp xúc, đối thoại, giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Bên cạnh tăng cường tiếp xúc, đối thoại, cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm chọn đối tượng để đối thoại chuyên đề, đối thoại theo định kỳ, tập trung vào những vấn đề khó khăn, tồn đọng, như: Bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường...; đối thoại với các cơ sở tập trung chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để dồn sức, dồn lực xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Từ năm 2018 đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 gây ra, thời gian cho công tác phòng, chống dịch dài ngày, nhưng toàn tỉnh đã tổ chức được 2.818 Hội nghị tiếp xúc, đối thoại chuyên đề, định kỳ và đột xuất (cấp tỉnh 5 cuộc, cấp huyện 207 cuộc, cấp xã 2.606 cuộc), với tổng số 195.853 lượt người tham gia. Tổng số ý kiến được tập hợp là 23.345; tổng số ý kiến được giải quyết tại hội nghị là 22.154 (đạt 94,9%).

Thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, các cấp ủy, chính quyền đã từng bước thay đổi nhận thức, phương thức lãnh đạo, điều hành, quản lý; ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên, hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết các vấn đề, vụ việc nhanh hơn, các chính sách ban hành phù hợp với thực tiễn và đi vào cuộc sống thực chất hơn.

Kết quả các cuộc tiếp xúc, đối thoại ngày càng chất lượng và đi vào nền nếp; tinh thần dân chủ, cởi mở, đối thoại nhiều bên, nhiều cấp cùng tham gia; thành phần tham dự ngày càng mở rộng. Các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của nhân dân thuộc thẩm quyền cơ bản được tiếp thu và xử lý ngay tại cơ sở, hạn chế được bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp và không để phát sinh điểm nóng. Nhờ đó đã góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất cao từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, XIX đã đề ra.

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP