Vietravel Airlines muốn phụ thu phí nhiên liệu bay

Bên cạnh mong muốn phụ thu nếu giá nhiên liệu bay quá cao, Vietravel Airlines kiến nghị Thủ tướng xem xét miễn thuế nhập khẩu với nhiên liệu hàng không và giảm thuế môi trường.

Vietravel muốn rút vốn khỏi Vietravel Airlines

Do mảng kinh doanh lữ hành gặp khó khăn lớn vì Covid-19, Vietravel sẽ tái cấu trúc theo mô hình Holdings, tách Vietravel Airlines không còn thuộc sở hữu trực tiếp của Vietravel.

TOP