Nhiều địa phương tạm dừng dạy học trực tiếp

Ngành Giáo dục quyết tâm mở cửa trường học nhưng diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, gia tăng học sinh nhiễm bệnh, đến thời điểm này nhiều địa phương tạm dừng cho trẻ tới trường.

Nghệ An: Lường trước nguy cơ trò bỏ học sau Tết

Theo thầy Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT THCS Na Loi (huyện Kỳ Sơn), tính từ đầu năm học đến nay, trường có 3 học sinh tảo hôn, trong đó 2 em nữ đã nghỉ học. Các em này mới chỉ học lớp 7,

TOP