Kinh tế

Nafoods Group tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vào ngày 23/5, tại TP Vinh, Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự Đại hội có 84 cổ đông đại diện cho 42.058.246 cổ phần và bằng 94,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tính đến 17h cùng ngày có 85 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 42.084.819 cổ phần, chiếm: 94,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID -19, Đại hội đồng cổ đông năm nay được tổ chức qua 2 hình thức trực tiếp và gián tiếp (trực tuyến). Thông qua hình thức trực tuyến, Nafoods tiến hành kết nối với thành viên HĐQT từ đầu cầu Mỹ và các cổ đông từ xa một cách dễ dàng. Đây là hình thức tổ chức mới, lần đầu tiên được triển khai tuy nhiên với sự chuẩn bị chu đáo, toàn bộ diễn biến đại hội không bị gián đoạn, đảm bảo chất lượng truyền tải toàn bộ nội dung đến đầu cầu Mỹ và các đầu cầu khác rất ổn định.

Bên cạnh đó Ban tổ chức cũng đã thực hiện các bước phòng ngừa dịch Covid-19 như kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở các cổ đông tham gia đại hội sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay trước phòng hội nghị.

Những nội dung mà Đại hội đã lần lượt thông qua:

Báo cáo về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 đã kiểm toán và Phê duyệt cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân có liên quan; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo về việc thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019; Tờ trình sửa đổi điều lệ; Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2019 doanh thu của NAF đạt: 1.069,74 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2018, vượt 17% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt: 47,92 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước đạt 95% kế hoạch. Trong đó kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau: Trích quỹ đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế; Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế; Cổ phiếu thưởng cho người lao động (Esop): 75% lợi nhuận sau thuế.

Mục tiêu 2020 đạt 1350 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế: 66 tỷ đồng. Thông điệp xuyên suốt của Nafoods từ năm 2018 đến nay (2020) là: Chủ động thị trường, chủ động nguyên liệu, chủ động tài chính. Xác định đúng hướng đi, nên trước những biến động, rủi ro do dịch bệnh Covid-19 tác động, Nafoods nằm trong nhóm các Doanh nghiệp ít bị tác động từ dịch bệnh. Theo đó, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 dự kiến như sau: Trích quỹ đầu tư phát triển: 30% lợi nhuận sau thuế; Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế; Trích ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: tối đa 5% lợi nhuận sau thuế.

Trong diễn biến tiếp theo, đại hội tổ chức thảo luận, giải đáp các thắc mắc của khách mời tham dự Đại hội, nội dung này diễn ra sôi nổi và câu trả lời của các thành viên đoàn chủ tịch được đánh giá cao về nội dung, trả lời thẳng thắn các vấn đề được đưa ra.

Cuối cùng, Đại hội tổ chức bỏ phiếu thống nhất phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020 diễn ra minh bạch, công khai, bầu các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giai đoạn 2020 - 2025. Kết quả sau bỏ phiếu 100% cổ đông thống nhất với kế hoạch 2020 được thông qua tại đại hội. Đồng thời đồng ý bầu Hội đồng quản trị giai đoạn 2020 -2025 gồm 9 thành viên: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ông Dung Tấn Trung, Ông Phạm Duy Thái, Ông Ryan Galloway, Bà Phan Thị Minh Châu, Ông Nguyễn Tiến Chinh, Ông Nguyễn Văn Bộ, Ông Johan De Geer, Ông Johan Nyvene.

Đại hội cũng hoàn toàn đồng thuận bầu 3 thành viên: Ông Hồ Quốc Công, Bà Nguyễn Thị Phương Hồng, Bà Nguyễn Thị Thủy vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả: Thu Hải

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP