Trong tỉnh

Vì sao Nghệ An chậm giải ngân đầu tư công?

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; giá cả nguyên, vật liệu tăng cao; những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện… là những nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 ở Nghệ An chậm.

Mặc dù từ đầu năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An đã có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, kết quả giải ngân tính đến ngày 10/8/2021 mới chỉ đạt 39,13% so với kế hoạch vốn năm 2021 đã được giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (46,73%). Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài rất thấp (13,63%).

Một số địa phương giải ngân đạt kết quả cao như: Tương Dương (89,97%), TP. Vinh (83,53%), Kỳ Sơn (82,16%), Thanh Chương (77,13%), Nghĩa Đàn (67,45%), Diễn Châu (62,8%). Bên cạnh đó vẫn còn nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp như: Anh Sơn (29,62%), Nghi Lộc (28,24%), Con Cuông (27,91%), Hưng Nguyên (24,07%)... Một số đơn vị chưa giải ngân (0%) như: công ty TNHH MTV Thuỷ Lợi Bắc, Sở TN&MT, Sở Y Tế…

Đường ven biển qua huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Ảnh: Văn Dũng

Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khách quan do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội nhiều địa phương, giá cả nguyên, vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhất là các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị thiếu quyết tâm chính trị, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ; công tác thiết kế thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; công tác kiểm tra, chỉ đạo chưa được quyết liệt; việc xử lý các trường hợp chậm trễ, vi phạm quy định còn chưa kịp thời, nghiêm minh...

Tại Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Trong đó, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt 100% kế hoạch; Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ đầu tư và Giám đốc các Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị mình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các chủ đầu tư cần kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình, chậm tiến độ và vi phạm hợp đồng. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án bố trí kế hoạch vốn lớn; Phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp phụ trách từng dự án; Thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa, tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần với ban quản lý dự án, các nhà thầu để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý (đối với nội dung vượt thẩm quyền).

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên, thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến các quy trình, thủ tục đầu tư công để báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP