Về Xứ Nghệ: Quê lúa Yên Thành

Yên Thành vốn được biết đến là vùng đất cổ. Từ thời Tiền Lê, thời Lý, nhiều cuộc di dân, khai hoang đã lập nên những hương ấp, xóm làng trù phú. Đến thời Trần đã hình thành nên những cánh đồng màu mỡ, phì nhiêu.

TOP