Trong tỉnh

Nghệ An: Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trên cơ sở tờ trình giới thiệu nhân sự của UBND tỉnh, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và An ninh - Quốc phòng.

Trước khi tiến hành bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, theo đó miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với các ông: ông Hồ Mậu Thanh, nguyên Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao, Ủy viên UBND tỉnh phụ trách ngành Văn hóa - Thể thao; ông Nguyễn Hữu Cầu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách ngành Công an.

Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Lý do miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Cầu là được được cơ quan có thẩm quyền quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh và ông Hồ Mậu Thanh lý do miễn nhiệm là nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước quy định.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hữu Cầu.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh giới thiệu ông Võ Trọng Hải vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh và bà Trần Thị Mỹ Hạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao để kỳ họp bầu bổ sung vào chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp đó, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông: Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn điều hành phiên làm việc.

Kết quả, ông Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 80/80 phiếu bầu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 80/80 phiếu bầu.


HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Trọng Hải và bà Trần Thị Mỹ Hạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa 2 tân Ủy viên UBND tỉnh.

Tác giả: Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP