Kinh tế

Năm 2020, lãnh đạo VNPT 'bỏ túi' mỗi tháng hơn 100 triệu đồng tiền lương

Trong năm 2020, thu nhập bình quân của vị trí quản lý tại Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) là 117,66 triệu đồng; trong đó mức tiền lương bình quân là hơn 100 triệu đồng.

VNPT đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2021 là 45.165 tỷ đồng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo chế độ tiền lương, thưởng của doanh nghiệp trong năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020,quỹ tiền lương, thưởng của người lao động và người quản lý doanh nghiệp tại VNPT được thực hiện theo Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Theo báo cáo này, số người lao động của VNPT năm 2020 là 22.842 người, trong khi đó quỹ tiền lương của doanh nghiệp này trong năm 2020 là 6.838 tỷ đồng. Mức lương bình quân của người lao động tại VNPT năm 2020 là 24,95 triệu đồng/người/tháng.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, số người lao động của VNPT sẽ giảm xuống còn 22.383 người, quỹ tiền lương tăng lên 7.345 tỷ và mức thu nhập bình quân của người lao động VNPT trong năm 2021 dự kiến sẽ là 27,3 triệu đồng.

Với vị trí quản lý (gồm: thành viên HĐTV, kiểm soát viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và kế toán trưởng), trong năm 2020, VNPT có 10,6 người nắm giữ các vị trí này.

Đáng chú ý, những vị trí này có mức thu nhập bình quân năm 2020 lên tới 117,66 triệu đồng. Mức thu nhập này bao gồm mức tiền lương bình quân là hơn 100 triệu đồng, kèm theo là các khoản tiền thưởng.

Trong năm 2021, VNPT dự định tăng số lượng nắm giữ vị trí quản lý tại doanh nghiệp này lên con số 15 người và quỹ tiền lương cho các vị trí này dự kiến sẽ khoảng 15,559 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2020, doanh thu hợp nhất tập đoàn này đạt 52.155 tỷ đồng; trong đó doanh thu công ty mẹ - Tập đoàn VNPT đạt 43.220 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất tập đoàn là 7.120 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 5.150 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch.

Cũng trong năm 2020, VNPT có tổng cộng 31.422 nghìn thuê bao, trong đó thuê bao cố định (có dây, không dây) đạt 2.031 nghìn thuê bao; thuê bao di động đạt 29.421 nghìn thuê bao. Tổng số thuê bao Internet băng rộng đạt 6.428 nghìn thuê bao.

Tổng vốn đầu tư (ước thực hiện) của VNPT trong năm 2020 là 9.350 tỷ đồng.

Trong năm 2021, VNPT đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất công ty mẹ - tập đoàn là 45.165 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ tập đoàn là 5.356 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

Tác giả: Ngọc Lưu

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP