Trong nước

Kiểm toán Nhà nước chuyển 151 báo cáo cho Ủy ban Kiểm tra, Công an, Tòa án...

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 151 báo cáo kiểm toán, tài liệu cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tòa án, cơ quan điều tra, các cơ quan thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra...

Chiều 12-8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới làm việc tại Kiểm toán Nhà nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: Thành Chung

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, trong năm 2021 có 190 cuộc kiểm toán, dự kiến tổ chức thành 213 đoàn kiểm toán, đã kết thúc 91 đoàn kiểm toán.

Trong 8 tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 50.878 tỉ đồng (tăng thu ngân sách Nhà nước 6.659 tỉ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước 5.798 tỷ đồng và kiến nghị khác 38.421 tỉ đồng). Đồng thời, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 67 văn bản pháp luật, kịp thời khắc phục lỗ hổng về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 151 báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho các đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tòa án, các cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát; chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện được vai trò là công cụ để đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; làm lành mạnh tài chính công cũng như sử dụng tài sản công, tài chính công ngày càng hiệu quả. Chất lượng hoạt động kiểm toán ngày càng được nâng lên, là cơ sở rất quan trọng phục vụ Quốc hội và các cơ quan nhà nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, với "nghệ tinh, tâm sáng", kiểm toán viên đã và sẽ tiếp tục xử lý được sai phạm, để cái tốt phát triển.

"Tinh thần kiểm toán là xây dựng để phát triển, đấu tranh chống tiêu cực đồng thời biểu dương, nhân rộng những cái tốt"- Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại Kiểm toán Nhà nước - Ảnh: Thành Chung

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước xây dựng Đề án hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời sớm xây dựng kế hoạch để triển khai chiến lược Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030, không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động, khắc phục tình trạng phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kiểm toán Nhà nước tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán phù hợp với tình hình mới, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng hợp việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm tính nghiêm minh trong thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công khai kết quả kiểm toán bằng các hình thức phù hợp theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước cần bám sát các nhiệm vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Quốc hội, giúp Chính phủ trong công tác quản lý và điều hành, nhất là tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để sau đại dịch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; bám sát các chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tác giả: Thế Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP