Giáo dục

Học viện Bưu chính Viễn thông mắc nhiều lỗi "sơ đẳng" trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ

Theo đó Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã yêu cầu Giám đốc Học viện Bưu chính viễn thông phải rút kinh nghiệm và nhanh chóng khắc phục những tồn tại.

Được biết, mới đây, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 573/QĐ-Ttra, về việc cấp văn bằng chứng chỉ, chứng nhận tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Theo đó, kết luận thanh tra về việc thanh tra cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã chỉ ra nhiều lỗi, thiếu sót trong công tác cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận…

Được biết, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thành lập ngày 11/7/1997 trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Ngày 1/7/2014, Học viện được chuyển về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiện nay học viện đang tổ chức đào tạo và cấp các văn bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi sát hạch cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT về chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Tại kết luận của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ...Cụ thể như sau:

Về nội dung ghi trong văn bằng: Qua kiểm tra thấy rằng về nội dung tuân thủ theo mẫu bằng tiến sỹ được quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sỹ. Tuy nhiên so với quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT thì phần tiêu đề của Bằng còn thiếu dòng chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Cấp văn bằng tiến sỹ cho nghiên cứu sinh chậm từ 6 đến hơn 1 tháng so với quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 21, Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Cấp văn bằng thạc sỹ cho học viên chậm từ 3 đến hơn 2 tháng so với quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 21, Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Cấp văn bằng đại học cho sinh viên đại học giáo dục từ xa - Đợt 1 tháng 7/2018 chậm hơn 1 tháng so với quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 21, Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Học viện không báo cáo việc hủy phôi bằng đại học về Bộ giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hủy phôi văn bằng để theo dõi, quản lý là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 13 quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Học viện không báo cáo việc hủy phôi bằng cao đẳng nghề Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi Học viện đóng trụ sở chính trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hủy phôi là vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 5, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Các trung tâm thuộc Học viện không tiến hành hủy phôi chứng chỉ bị hỏng là không thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 13, Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Sổ gốc cấp bằng cao đẳng chính quy không tuân thủ theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sổ gốc cấp bằng cao đẳng nghề không tuân thủ theo mẫu được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng, in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Sổ gốc cấp chứng chỉ của các trung tâm thuộc Học viện không tuân thủ theo mẫu được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Ông Vũ Văn San - Giám đốc đương nhiệm Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Từ những sai phạm, thiếu sót trên Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu Giám đốc học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục đối với những thiếu sót tồn tại được nêu tại kết luận này.

Chỉ đạo các Trung tâm I và II thuộc Học viện tiến hành hủy các phôi chứng chỉ bị hỏng theo quy định tại khoản 3 Điều 13 quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tác giả: Ngọc Huy

Nguồn tin: Pháp luật Plus

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP