Trong tỉnh

Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, rà soát lại việc khiếu nại, tố cáo đất đai

Thanh tra Bộ TN&MT vừa có Công văn số 114 TTr-TDXLĐT ngày 9/3 gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo về đất đai của ông Vũ Văn Hoa (Xóm 11 mới, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu).

Theo đó, tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 25/ 02/2021, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã tiếp ông Vũ Văn Hoa. Ông Hoa đã trình bày và gửi đơn đề nghị xem xét lại nội dung Báo cáo số 363/BC-STNMT ngày 22/01/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An (đã được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý và chỉ đạo UBND huyện Diễn Châu thực hiện) về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn của ông Phạm Văn Bảy (hộ giáp ranh đất với gia đình ông).

Theo ông Hoa trình bày: Năm 1986, gia đình ông thuê người đào đắp hố bom thành bờ ao và lối đi ra khu vực chăn nuôi phía sau nhà và trồng cây ăn quả, hiện nay trên lối đi vẫn còn một số cây trồng, phần đất lối đi do gia đình ông sử dụng từ trước đến nay.

Tuy nhiên, tại Báo cáo số 363/BC-STNMT của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An nêu trên cho rằng giữa đất mà ông đang sử dụng và đất của ông Bảy (đã được cấp Giấy chứng nhận) có đường đi chung (phần đất lối đi nêu trên) là không đúng với nguồn gốc, thực tế sử dụng đất thể hiện trên hồ sơ đo đạc theo Chỉ thị số 299/TTg.

Công văn số 114 TTr-TDXLĐT ngày 9/3 của Thanh tra Bộ TN&MT gửi UBND tỉnh Nghệ An

Ngày 22/3/2018, UBND huyện Diễn Châu cũng đã có Kết luận số 09/KL-UBND về kết quả xác minh chưa đủ cơ sở để kết luận có con đường. Sau khi Sở TN&MT có Báo cáo số 363/BC-STNMT và UBND tỉnh có Văn bản số 614/UBND-TCD ngày 02/02/2021 về xử lý sau kiểm tra đơn của ông Bảy, UBND xã Diễn Đoàn đã có Văn bản số 74/CV-UBND ngày 08/02/ 2021 và Văn bản số 89/CV-UBND ngày 22/02/2021 phản hồi, trong đó xác định phần đất lối đi nêu trên do gia đình ông Hoa tự tạo nên, việc xác minh cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bảy không liên quan đến lối đi này và việc khẳng định có con đường giáp ranh giữa thửa đất của ông Hoa và ông Bảy là không có cơ sở.

Ông Hoa yêu cầu cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét lại vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển đơn đến UBND tỉnh Nghệ An để chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại vụ việc để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời ông Hoa và thông báo kết quả giải quyết đến Bộ.

Tác giả: Trường Giang

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP