Kỹ sư trẻ gác công việc như mơ lên đường nhập ngũ

"Chỉ là 2 năm thôi mà. Em đang cần rất nhiều thứ trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn sau này. Không chỉ là nghĩa vụ công dân, đó là cơ hội cho hành trang ngày trở về của mình được đầy đủ hơn.

TOP